0182 - 395203
Wat doen we
RPR neemt u graag de zorg over uw projecten uit handen; wij bewegen ons op de vakgebieden procesmanagement, projectmanagement en contractmanagement over (gewenste) veranderingen in onze leefomgeving (gebiedsontwikkeling). Hierbij valt te denken aan nieuwe woningbouwlocaties, inbreidingslocaties, bedrijventerreinen, natuurgebieden en reconstructies/nieuwbouw in de openbare ruimte.

Project- & procesmanagement is meer dan een standaard systematiek volgen en procesmatig zaken uitlijnen; wij opereren samen met de opdrachtgever in het speelveld van eisen, wensen, mensen en kansen. RPR neemt hierin het voortouw en kan zakelijk schakelen in een sociale context. Wij hebben managers met een ondernemende “mind-set”. Graag denken we ‘out of the box’; even geen vaste patronen om zo tot betere oplossingen te kunnen komen. Wij adviseren over processen en vastzittende projecten en kunnen onze mensen inzetten middels diverse contractvormen.

De nieuwe manier van projectmanagement; RPR neemt leiding, denkt mee, coacht en neemt uw zorgen weg! Dit doen wij met gedrevenheid en verstand van zaken.
De wereld is in beweging, denk aan nieuwe technologieën, veranderende verhoudingen, demografische verschuivingen etc. Al deze ontwikkelingen hebben hun weerslag op mensen en organisaties. Dit is van alle tijden en zal altijd zo blijven. Verandering heeft begeleiding nodig. Begeleiden van veranderingen is een vak. Het is ons vak. Wij zijn veranderaars en helpen andere organisaties bij het ontwikkelen en realiseren van hun ambities. De mensen van RPR hebben veel ervaring in het begeleiden en doorvoeren van veranderingen. Dit doen we vanuit verschillende rollen en posities zoals adviseur, interim- en projectmanager, procesbegeleider en coach.
RPR streeft naar een bijdrage te kunnen leveren aan een stuk duurzame ontwikkeling en bedrijfsvoering. RPR denkt graag buiten de gebaande paden zoals ook in onze visie naar voren komt. Meerwaarde hebben door anders naar dingen te kijken!

Naast de in onze visie vermelde andere manier van management voeren over een project, willen we ook vooruitstrevend zijn in vakgebieden die net buiten de scope vallen van RPR als adviesbureau over gebiedsontwikkelingen. Wij investeren geld en tijd in ontwikkelingen die een meerwaarde hebben door innovatief te zijn. Door duurzame innovatieve producten en projecten te stimuleren hopen wij een bijdrage te leveren aan een nieuwe ontwikkeling waarbij duurzaamheid hand in hand kan gaan met een stuk zakelijkheid qua bedrijfsvoering; de zakelijke duurzaamheid!
Nieuws
Klant aan het woord
“Al enige tijd maken wij bij aanbestedingen met EMVI gebruik van de expertise van RPR. Door de bekendheid met onze organisatie en onze klanten kunnen zij moeiteloos aan een tenderteam toegevoegd worden. De toegevoegde waarde van RPR draagt bij aan een steeds betere en consequentere plan-beoordeling. Flexibiliteit in combinatie met bereikbaarheid passen goed in de dynamiek van werken.”
“Sinds de verplichte toepassing van EMVI in aanbestedingen, werken wij nauw samen met RPR. De gezamenlijk doorlopen trajecten hebben wij winnend kunnen afsluiten door, naast een scherpe prijs ook een innovatief plan van aanpak in te dienen. Samen de projectlocatie bezoeken en de resultaten als team uitwerken, leverde tot dusverre al meerdere creatieve oplossingen op. Momenteel hebben wij reeds drie projecten in opdracht die wij samen met RPR hebben ingevuld, een 100% score. De betrokkenheid en het meedenkend vermogen van RPR zijn voor ons de succesvolle pijlers naar een kwalitatieve inschrijving.”
Gebiedsontwikkeling realisatie Enka Ede
Voor een langere periode is de projectmanager van RPR verbonden aan de gebiedsontwikkeling op het Enka terrein te Ede. In de beginperiode via MWH en de laatste jaren via RPR. Constante factor is de persoonlijke betrokkenheid van E. den Outer. Door de korte lijnen en de goede inhoudelijke kennis en flexibiliteit heeft RPR zich bewezen als een goede partner in het civiel management van een complexe en zeer dynamische gebiedsontwikkeling in Ede.
Beheerplan openbare ruimte
De gemeenteraad heeft een taakstellende bezuiniging van € 400.000 op het beheer van de openbare ruimte opgelegd. Daartoe moesten de beheerplannen in 9 maanden tijd worden geactualiseerd. Daarbij was de wens van opdrachtgever om van sectorale beheerplannen naar semi-integrale beheerplannen te gaan, inclusief integrale wijkuitvoeringsprogramma's. Om dit proces in dit zeer korte tijdsbestek te begeleiden is een procesbegeleider van RPR ingehuurd. Binnen de planning en beschikbare budget heeft RPR dit proces naar tevredenheid afgerond. Daarbij zijn de taakstellende bezuinigingen gehaald.
Beheersoftware openbare ruimte
De data in het toenmalige beheersoftwarepakket was verouderd. Bovendien was het softwarepakket niet integraal. Gelet op een nieuw op te stellen integraal beheerplan 2015-2018 was een nieuw softwarepakket noodzakelijk. Om dit (aanbestedings)proces in goede banen te begeleiden is gebruik gemaakt van de expertise van RPR. RPR zich bewezen als een goede partner in dit traject.
Onze medewerkers

 

Voorpagina2

Facebooktwitterlinkedinmail
Onze projecten
Onze opdrachtgevers