Velen debatten zijn de afgelopen tijd gevoerd door onze volksvertegenwoordigers. De ene boodschap klinkt nog beter dan de andere. Onze toekomstige bestuurders hebben goede plannen en staan te trappelen om ze voor ons en met ons te gaan uitvoeren.

Er zijn een paar standpunten in de diverse programma’s die voor mij van belang zijn. Toch is er geen partij die ze allemaal in hun programma heeft staan. Op welke partij ga ik kiezen? Op dit moment denk ik dat ik ga kiezen voor de partij die mijn grootste zorg gaat wegnemen de komende vier jaar.

Maar…

Straks kies ik een partij die bij de coalitie-onderhandelingen mijn belangrijkste punt laat sneuvelen. En dit ten koste van onderwerpen die voor mij niet zo van belang zijn. Deze kans is groot. Er zijn namelijk bijna net zoveel partijen als te verdelen zetels.

Met de voor RPR Stakeholdermanagers gebruikelijke strategische visionaire blik zou je een optimalisatie van de democratie willen doorvoeren. Waar je de keus wel aan de stemmer laat, maar waar je dan ook krijgt waar je voor kiest. Rekening houdend met de verschillende belangen van alle stakeholders, in verbinding met elkaar duidelijkheid geven aan de kiezer.

Zou het dus niet fijn zijn als alle politieke partijen vooraf hun programma’s met elkaar afstemmen en diverse coalities vormen? Wij kiezer weten dan vooraf welke standpunten we kiezen. Ik zou wel graag willen stemmen op een coalitie die mij de komende vier jaar ook brengt wat ze bij aanvang beloofden. Ik weet dat dit voor nu niet meer haalbaar is. Zou dit voor 2022 gerealiseerd worden?

Raoul Rijntjes

Raoul Rijntjes

directeur

06- 41 189 098