Weer een blog over stikstof? Verzin eens wat originelers!

Ja, het was mijn idee om over stikstof te schrijven. Tegelijkertijd dacht ik het bovenstaande. Maar wat mij betreft is er over iets heel simpels nog niet geschreven. Daarom durf ik het aan.

Velen focussen zich op de hoeveelheid van de uitstoot van stikstof en de consequenties die het heeft op de Natura2000 gebieden. De maatregelen zoals de bouwstop, een snelheidslimiet op snelwegen en geen vergunningen verlenen, hebben een grote, negatieve impact op de pijlers van onze economie.

Naar mijn idee zijn de slachtoffers van de maatregelen (lees: de betrokken mensen en bedrijven) inmiddels voldoende bewust van het probleem en bereid mee te denken in oplossingen. Waarom gaan we deze mensen dan eerst straffen?

We zijn van alles aan het berekenen om de uitstoot per bron te kwantificeren. Van koe tot geit, van bouwen en kippen houden. Wat krijg ik daar de kriebels van! Het zijn niet bruikbare feiten die op korte termijn niets bijdragen aan een oplossing. Waarom zou je je daar dan nog op focussen?

Stikstof is niet nieuw. Er wordt hier al jaren enorm veel wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Onze experts (de boeren!) hebben daar ook verstand van. Minder kunstmest, meer biologische boeren met een gesloten stikstofbalans… Zet de boeren dan ook in hun kracht. En betaal een eerlijke prijs voor hun producten, waarvan de kosten wellicht steeds meer stijgen.

Laat ook de projectontwikkelaars en bouwers actief meedenken hoe we de natuurgebieden versneld kunnen laten herstellen. Met alleen reductie van stikstofemissie, om te voldoen aan een getalletje, floreren de Natura2000 gebieden niet. In hoeverre zou bijvoorbeeld een gebiedsontwikkeling nabij een Natura 2000 gebied (met een specifieke inrichting van het openbaar gebied) de waardevolle natuur sneller herstellen door dit terrein slim in te richten? Laat een ecoloog samenwerken met een landschapsarchitect om hier invulling aan te geven. Die waardevolle natuur hoeft echt niet binnen de hekken te blijven.

Ik daag alle partijen uit (beleidsmakers en gedupeerden) om te stoppen met alleen te praten over emissie. De kwaliteit herstellen binnen een Natura 2000 gebied gaat sneller als je daar de discussie over start en fysiek maatregelen durft te nemen. Natuurlijk is de reductie van stikstof ook van belang. Je wilt tenslotte op de lange termijn je investering en kwaliteit van je Natura2000 gebieden behouden!

 

Ed den Outer

Ed den Outer

Stakeholdermanager / managing partner

06-22 812 737