Het zijn rare tijden afgelopen maanden. De wereld in beweging in het stil moeten staan. Nog nooit eerder werd over de hele wereld een ieder zo verplicht zichzelf te isoleren. En toch zie je in een tijd van “social distancing” mooie verbindingen tussen mensen ontstaan. Onder druk van een crisissituatie en (gezondheids-) dreiging zoeken mensen de verbinding. Gaan elkaar helpen, belangeloos en uit zichzelf. Verbinding heeft namelijk niks te maken met afstand, maar is iets vanuit je hart, vanuit je persoonlijke drijfveren. Als groep iets  overleven doe je door met elkaar sterk te zijn. In de dierenwereld zie je altijd al die veilige groepsvorming ontstaan. Als groep sterker dan alleen.

Ook in veilige tijden zijn we er als RPR van overtuigd dat de mens in staat moet zijn om als groep te opereren met de onderlinge verbinding als basis. De drijfveer om deze groepsmotivatie te hebben is dan niet angst, maar voor een ieder anders. Het is iets persoonlijks.

Deze overdenking deed me stil staan bij het grote WAAROM van RPR. Waarom doen we wat we doen en waarom denken we dat te moeten uitdragen? Wat is onze eigen persoonlijke drijfveer? Wat is onze missie en visie?

 

Big Hairy Audacious Goal

Elk bedrijf heeft een groter doel om na te streven. In het Engels het Big Hairy Audacious Goal (BHAG): een persoonlijke drijfveer, een overtuiging van dat waar je voor staat. Uitdagend, wild, ambities. Vanuit je hart!

Wat dat van ons is? Gevoelsmatig zit dat in je DNA. Maar schrijf het maar eens op…

Ons logo is opgebouwd uit drie elementen: Verbinden, Realiseren en Richtinggevend. En RPR staat voor ‘Respect Peoples Reach’ en ‘Reach Peoples Respect’.

Daar zit dan ook de kern: door vanuit respect voor een ieder zijn of haar grenzen en het bereiken van het respect van de ander voor jouw handelen, kun je samen de gewenste beweging creëren. Het verbinden om samen richting te geven aan het realiseren.

RPR staat voor slim acteren, in harmonie met elkaar. Strategisch, rekening houdend met de belangen en drijfveren van de ander. Hoe tegengesteld die dan ook kunnen zijn. Met respect voor de ander, energie krijgen door het invoelen van krachtenvelden tussen mensen en belangen. Met vakkennis en plezier strategisch mensen en processen in beweging brengen. Richtinggevend en met een blijvend positief gevoel over het doorlopen proces en resultaat. Samen trots zijn!

 

Het kan anders

RPR gelooft stellig dat het procesmanagement van gebiedsontwikkelingen in Nederland anders kan. Processen zouden aangestuurd moeten worden door mensen vanuit hun persoonlijke drijfveren om het in beweging te laten komen. Niet vanuit een projectmatige planning of vaste projectfases.

Wij staan voor het op de juiste manier activeren van die persoonlijke drijfveren bij alle stakeholders in het groepsproces. Als leidinggevende en/of probleemeigenaar betekent dit een andere manier van management die we graag willen uitdragen en je bij willen brengen. Strategische verbinding creërend tussen de stakeholders in het proces in plaats van directief sturend.

 

Procesmanagement zou met vakkennis, vanuit inzicht in persoonlijke drijfveren van de stakeholders, strategisch gevoerd moeten worden. Voor gebiedsontwikkelingen zou dit in 2030 gemeengoed moeten zijn in Nederland.

 

Het BHAG van RPR is dus de wereld kennis laten maken met een andere manier van het aansturen van processen in de gebiedsontwikkeling. Het heeft als doel de wereld van de gebiedsontwikkeling in Nederland procesmatig te veranderen.

Ook het managen van gebiedsontwikkelingen in Nederland vraagt namelijk om een andere aanpak. Niet meer directief gestuurd met botsende belangen, maar elkaar helpen als groep. Niet vanuit angst of overlevingsdrift, maar vanuit een persoonlijke drijfveer.

Dat is wat wij als RPR Stakeholdermanagers aan de wereld willen en gaan laten zien de komende jaren.

 

RPR in beweging

Om ons groot harig doel te realiseren, hebben we als RPR bewust gekozen om komende (langere) periode te gaan investeren in het verder solide neerzetten van ons bedrijf. We willen onszelf verder ontwikkelen: in volwassenheid en professionaliteit. En dat in een Corona-tijd waarin de gebruikelijk reactie die van bezuinigen en behoud is. Maar juist nú zou je moeten investeren. Niet stilzitten maar ‘tegen de stroom mee’ bewegen! Blijven bewegen, doorontwikkelen, de huidige situatie positief benutten en omdenken.

We gaan onszelf doorontwikkelen op zaken als het vormgeven van zelf ondernemende teams binnen RPR. Het personeel mag zelf keuzes maken als het gaat om salaris en vrije dagen. Ook gaan we onszelf nog beter profileren en onze unieke stakeholdermanager methode verder uitdragen. Plus een target groei van 300% in twee jaar. Meer mensen, meer projecten en meer meerwaarde voor meer klanten. Meer mensen die we kunnen meenemen in ons BHAG.

Een ambitieuze doorontwikkeling in 100 weken!

 

Onze Stakeholdermanagement methode

Wij geven richting aan ontwikkelprocessen door ons unieke stakeholdermanagement methode® toe te passen. Deze gaat uit van de kansen en risico’s in een proces. Vanuit deze kansen en risico’s wordt er gekeken naar de stakeholders die daar invloed op hebben en hoe je vanuit hun persoonlijke drijfveren het proces kan aansturen en stroomlijnen. Beheers je onze methode, dan heb je een hand-on tool waarmee je als manager/leidinggevende/directeur in het te doorlopen ontwikkelproces mensen in de meewerk stand kan krijgen en processen vooraf kan stroomlijnen.

Onze stakeholdermanagement methode is continu in (door-) ontwikkeling. Samen met onze klant analyseren we de betrokken stakeholders in een gebiedsontwikkeling. Wat zijn hun drijfveren en persoonlijke eigenschappen?

Het speelveld van stakeholders overziend geven wij richting aan hoe de verschillende partijen in een positieve energie ten opzichte van de gewenste ontwikkeling kunnen komen. Welke stakeholders zijn beïnvloedbaar en welke stakeholders kunnen anderen beïnvloeden? Zo ontstaat een krachtenveld waarin de groep uiteindelijk elkaar energie geeft en de gewenste beweging in ontwikkeling nastreeft.

Hierbij gebruiken we uiteraard bekende technieken en inzichten vanuit Deep Democratie, Management Drives, en vele anderen.

 

 

Kortere doorlooptijden door app

Op dit moment zijn we bezig om met een game-ontwikkelaar een app te ontwikkelen waarmee het krachtenveld in een organisatie weergegeven en bijgehouden wordt tijdens een gebiedsontwikkeling. Hierdoor kan er continu bijgestuurd worden gedurende de looptijd van de ontwikkeling. Doorlooptijden van processen worden verkort door vooraf draagvlak te hebben bij alle betrokkenen. Kortere ontwikkelingstijden van een locatie in procedures en voorbereiding door meer draagvlak. Voor een ieder positief.

In het laatste kwartaal van 2020 geven we een webinar over onze methode, om vervolgens komende jaren door te pakken in het geven van management trainingen aan leidinggevenden, het verzorgen van lezingen en het schrijven van het grote Stakeholdermanagement boek. Zo bouwen we langzaam met elkaar en met de klant naar ons grote harige monster! Bouw je mee?

Raoul Rijntjes

Raoul Rijntjes

Directeur

06-41 189 098