Mensen en processen in beweging brengen
In 2011 zaten Raoul en Ed in Den Haag bij de notaris voor de oprichting van RPR Stakeholdermanagers BV. Een bedrijf dat zich richt op de processturing van gebiedsontwikkelingen in Nederland, zowel voor de private als de publieke kant. Samen de inrichting van Nederland vormgeven: zowel woningbouw, bedrijventerreinen als ook natuurontwikkeling. Onder het motto van samen slimmer zijn door de kennis en inzichten in de drijfveren van de ander. Out of the box durven denken in creatieve oplossingen en de verbindende factor daarin zijn tussen alle betrokken stakeholders.

Nu tien jaar later staat er een bedrijf waar ze trots op zijn! Mede dankzij de inzet, bevlogenheid en passie van alle collega’s. Ze zijn trots op het team en op de processen en projecten die we met elkaar “in beweging” hebben mogen brengen. De interne doorontwikkeling van RPR past ook zeker in dit rijtje; op weg naar een bedrijfscultuur waarin we als een groep ondernemers samenwerken.

Respect People Reach & Reach Peoples Respect (RPR)
Het 10-jarig jubileum van RPR Stakeholdermanagers is een mijlpaal; we ontwikkelen de unieke Innerforce® stakeholdermanagementmethode verder door en gebruiken dit gedachtegoed in allerlei verschillende organisaties en uiteenlopende gebiedsontwikkelingen om beweging te creëren. Van complexe mediation trajecten tot het bereiken van samenwerkingsverbanden. Altijd strategisch de ontwikkelprocessen van een gebiedsontwikkeling sturend. Een mijlpaal waar we trots op zijn en die we graag met anderen willen delen door het doen van een concrete bijdrage aan een eerlijke wereld.

De kans en de mogelijkheid om zelf een onderneming op te starten hebben Raoul en Ed destijds met beide handen aangegrepen. Zo’n kans is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Zeker niet als de financiële middelen ontbreken. Voor het 10-jarig jubileum hebben ze dan ook bewust gekozen voor een bijdrage in de vorm van een startkapitaal voor ondernemers in Uganda. Met deze bijdrage helpt RPR 10 ondernemers met een startkapitaal om zo een eigen bestaan op te bouwen. Op die manier bouwen we mee aan een lokale onderneming en daarmee aan de toekomst van vele anderen en aan de inrichting/opbouw van de directe omgeving.

In ontwikkelingslanden doen we dat als bedrijvenambassadeur samen met Oxfam Novib, in Nederland doen we dat door de inzet van onze kennis en expertise bij gebiedsontwikkelingen in de publieke en private sector!

 

 

Raoul Rijntjes

Raoul Rijntjes

Directeur

06-41 189 098

Ed den Outer

Ed den Outer

Stakeholdermanager / managing partner

06-22 812 737