De verkiezingen zijn geweest, nieuwe colleges zijn gevormd. Het vastgestelde, bestuurlijke programma zal succesvol gerealiseerd moeten worden. Met inzicht in de context waarin het college opereert, is de kans op slagen binnen de formatie groot. RPR Stakeholdermanagers, Transitium en Eggs hebben de unieke samenwerking opgezocht om de vorming van een stabiel college te begeleiden.

Een gemeente heeft te maken met soms tegenstrijdige belangen/drijfveren en verschillen in niveaus van kennis en kunde van zowel medebestuurders, als van het ambtelijk apparaat en van externe partijen/belanghebbenden. Een samengesteld risicoprofiel biedt inzicht in het risico op drie niveaus: college, ambtelijk en omgeving.

RPR Stakeholdermanagers is specialist op het gebied van het vormen van dit risicoprofiel. Door middel van interviews wordt een concrete en compacte risicoscan opgesteld waarin de struikelblokken duidelijk naar voren komen. Voor een gedegen risicoprofiel en het daarna tijdig anticiperen op de gesignaleerde risico’s heeft Raoul Rijntjes van RPR de samenwerking opgezocht met Transitium en Eggs.

Begeleiding wethouders

Transitium Groep heeft jarenlange ervaring in de begeleiding van de in- en uitstroom van wethouders, bestuurders en managers. Transitium komt in actie op het moment dat een bestuur dreigt af te treden. De combinatie van de kennis over openbaar bestuur en dé partner voor wethouders, Tweede Kamerleden, burgemeesters en raadschapsbestuurders maken dat Transitium een goede samenwerkingspartner is. Pim Eijkelenboom van Transitium: ,,Met een projectmatige en op maat gemaakte aanpak willen we met elkaar een stabiele situatie houden binnen een college.”

Meer begrip voor elkaar door empathiescan

Als bindende factor tussen de drie samenwerkende partijen is Huub Eitjes van Eggs Interim-Management werkzaam. Zijn bureau bestaat al 18 jaar en door zijn persoonlijke ervaring als wethouder weet Eitjes exact het reilen en zeilen binnen een (nieuw) college. ,,Binnen een nieuw gevormd college zijn de meesten heel positief en willen graag aan de slag. Oog voor eventuele problemen is er meestal niet. Met onze empathiescan brengen we in kaart wat goed gaat en wat de gevaren zijn. Met dit inzicht kunnen gemeenten zich verbeteren en het empathisch vermogen optimaliseren. Zo wordt de gemeente alleen maar aantrekkelijker voor haar inwoners.”

Voor de burger wordt het beter

Rijntjes: ,,Het voornaamste doel van de samenwerking is een stabiel college vormen en behouden. De burger profiteert hiervan.” Eitjes voegt toe: ,,Ons doel is om gemeentelijk Nederland een stuk beter en leuker te maken. Geen onnodige tijd meer steken in dossiers met uiteindelijk een sneller resultaat. Met minder geld kunnen we dit voor elkaar krijgen. En voor de burger wordt het er alleen maar beter op.”

 

Wil je meer weten over de risicoscan, stakeholdermanagement, onze aanpak en de meerwaarde voor jouw gemeente? Neem dan contact op met Raoul Rijntjes.

Raoul Rijntjes

Raoul Rijntjes

directeur

06- 41 189 098