Anita te Lindert

consultant –

gebiedsontwikkeling

“Opereren op het snijvlak van het publiek- en privaatrecht, de brede businesscase, het samenbrengen van de belangen van private en publieke partijen.”

Waar ik energie van krijg is het initiëren en vlottrekken van complexe (gebiedsontwikkelings-) processen. Ik bekijk een proces vanuit het grotere geheel; voor wie doe je het (bewoners, bedrijven, agrariërs, belangenorganisaties) en met wie doe je het. Als procesmanager van gebiedsontwikkelingen ga ik altijd op zoek naar de belangen achter de standpunten. Om met de verschillende stakeholders te komen tot een beweging. Ik ga op zoek naar een ontwikkelingswijze waarmee het doel bereikt kan worden én tegelijkertijd de belangen van de betrokken partijen op respectvolle wijze worden meegenomen. Dit doe ik door sensitief te zijn, waar nodig de kaders op te rekken en creativiteit en openheid in het proces te brengen.

Vanuit Leo BV ben ik vooral actief bij organisaties met een transitie- of veranderopgave. Leo heeft als doel om op een andere, nieuwe manier naar processturing en leidinggeven te kijken en in de praktijk te brengen. Ik train, coach en help leidinggevenden vanuit de optiek van het inzetten van strategisch stakeholdermanagement. Vanuit de inventarisatie en analyse van het krachtenveld en het inzicht in de drijfveren van de stakeholders analyseren en adviseren we op welke manier een beweging kan worden gecreëerd. Leo ondersteunt organisaties in veranderprocessen en bedrijfsprocesoptimalisaties door het implementeren van strategisch stakeholdermanagement en/of het volledige proces van de gewenste doorontwikkeling van de organisatie aan te sturen.

Persoonlijk ga ik ook graag een uitdaging aan en hou ervan om met gedrevenheid dingen te doen. Dat uit zich in het actief en sportief bezig zijn met mijn twee dochters, met hardlopen, fietsen en klimmen. Na een flink uitdagende en inspannende klimtocht, samen genieten van het uitzicht vanaf een bergtop is zo fantastisch!

Anita te Lindert

LEO BV

0182 – 395 203