Anita te Lindert

consultant
gebiedsontwikkeling

“Opereren op het snijvlak van het publiek- en privaatrecht, de brede businesscase, het samenbrengen van de belangen van private en publieke partijen.”

Waar ik energie van krijg is het initiëren en vlottrekken van complexe (gebiedsontwikkelings-) processen. Ik bekijk een proces vanuit het grotere geheel; voor wie doe je het (bewoners, bedrijven, agrariërs, belangenorganisaties…) en met wie doe je het. Een goede stakeholderanalyse is dan vaak de start van de inventarisatie. Als procesmanager van gebiedsontwikkelingen ga ik altijd op zoek naar de belangen achter de standpunten van partijen. Om met de verschillende stakeholders, die vaak tegenstrijdige belangen hebben, te komen tot een beweging. Waarbij ik op zoek ga naar een ontwikkelingswijze waarmee het doel bereikt kan worden én tegelijkertijd op een respectvolle manier de belangen van de betrokken partijen worden meegenomen. Daarvoor is het soms nodig om sensitief te zijn, soms de kaders op te rekken en creativiteit in het proces te brengen. Heel veel kennis van een mogelijke oplossingsrichting zit vaak bij de betrokken partijen zelf. En om dit dan weer in te zetten om het doel te bereiken, dat is waar ik graag mee puzzel.

Ik opereer vaak op het snijvlak van het publiek- en privaatrecht, de brede businesscase, het samenbrengen van de belangen van private en publieke partijen. Regelmatig zit ik aan beide kanten van de tafel en spreek dan ook de taal van de ontwikkelaars als de overheid. In het politiek bestuurlijke besluitvormingsproces ben ik goed op mijn plek. Door mijn expertise op het vlak van het strategisch grondbeleid en het inzetten van instrumenten als Wvg, onteigening en kostenverhaal, kan ik zowel in de prille initiatieffase als in de realisatiefase ontwikkelingen goed doorgronden.

Ik heb ruime ervaring met het geven van trainingen en workshops zowel op het inhoudelijke/procesmatige vlak van gebiedsontwikkeling en grondbeleid als op persoonlijke ontwikkeling en (communicatieve) vaardigheden.

Vanuit Leo BV ben ik actief bij organisaties met een transitie- of veranderopgave. Leo heeft als doel om op een andere, nieuwe manier naar processturing en leidinggeven te kijken en in de praktijk te brengen! Leo traint, coacht en helpt leidinggevenden om op een andere manier naar leiderschap te kijken. Leo ondersteunt organisaties in veranderprocessen en bedrijfsprocesoptimalisaties door het implementeren van stakeholdermanagement vanuit de Innerforcemethode® en/of het volledige proces van de gewenste doorontwikkeling van een organisatie aan te sturen.

Persoonlijk ga ik ook graag een uitdaging aan en hou ervan om met gedrevenheid dingen te doen. Dat uit zich in het actief en sportief bezig zijn met mijn twee dochters, met hardlopen, fietsen, klimmen (het uitzicht vanaf een bergtop is zo fantastisch). Daarbij zoek ik ook de balans in het verstillen en het inbouwen van rustmomenten. Mezelf te verdiepen in coachingsmethoden en het begeleiden van opstellingen. Goed om de tijd te nemen voor reflectie.

Anita te Lindert

LEO BV

0182 – 395 203