Rob Coster

consultant – gebiedsontwikkeling

“Mijn sterke kanten zijn het actief sturen op resultaat, het motiveren van stakeholders, zoals aannemers, het beste uit zichzelf te halen en het voortijdig signaleren van mogelijke problemen of conflicten in het werk.”

Bij RPR werk ik als directievoerder, toezichthouder en assistent-projectmanager. Mijn specialismen liggen op het gebied van controle op de uitvoering van bestekken voor zowel civiele werken als bodemsanering. Doordat ik al jaren met aannemers werk ben ik goed in staat om binnen diverse werkvelden makkelijk te opereren.

Mijn sterke kanten zijn het actief sturen op resultaat, het motiveren van stakeholders zoals aannemers het beste uit zichzelf te halen en het voortijdig signaleren van mogelijke problemen of conflicten in het werk. Indien nodig kan ik zelf ‘meescheppen’ om het juiste eindresultaat te bereiken.

Samen met mijn directe collega’s en opdrachtgevers werk ik aan de voorzijde van het proces, ik kijk met een kritisch oog naar het ontwerp en geef waar mogelijk input over de civiele haalbaarheid van bepaalde ontwerpen. Mijn interesse in mijn werk houdt niet op buiten werktijd. Op vakantie dwaalt mijn oog vaak eerst af naar de infrastructuur en de waterhuishouding ter plaatse.

Rob Coster

consultant - gebiedsontwikkeling

06 – 835 671 38