Stephanie van Schaik

Consultant – gebiedsontwikkeling

“Als antropoloog ben ik altijd geïnteresseerd in de ander. Hoe kijkt iemand naar de wereld? Wat vindt hij of zij belangrijk en hoe leg ik verbinding?”

Verbinden staat centraal in mijn werk. Gezien de complexiteit van de opgaven in onze fysieke leefomgeving zullen we het SAMEN moeten doen en is het de uitdaging om BEWEGING te creëren. Vanuit de antropologie leer je ‘het eigen vreemd maken, en het vreemde eigen’. Om er zo voor te zorgen dat men elkaars taal spreekt en dat er begrip en interesse ontstaat over en weer. Daarnaast is verbinding niet alleen van belang tussen mensen maar ook tussen opgaven. Het gaat in de uitvoering immers niet om afzonderlijke opgaven, maar om wat er in zijn totaliteit in een gebied gebeurt. De maatschappelijke TRANSITIES waar we voor staan bij de inrichting van de RUIMTE in Nederland (de gebiedsontwikkeling) zijn enorm, dat vraagt om visie en lef en de scherpte opzoeken in ambities en innovatie (Richtinggeven). Het is vervolgens de kunst om dit te vertalen naar concrete en uitvoerbare stappen. Ik stuur, vanuit een no-nonsense en positieve houding, aan op praktische oplossingen. Het behalen van tastbaar RESULTAAT is het uiteindelijke doel (Realiseren).

Daarom voel ik mij thuis bij RPR Stakeholdermanagers waar Verbinden, Richtinggeven en Realiseren de basis ingrediënten van het bedrijf zijn. Eigenzinvol, Vooruitprikkelend en Vakteamschap zijn de termen die weergeven hoe wij als bedrijf daarin acteren. Het gaat niet om het ego, maar om het geheel en ieder uniek individu heeft hierin een rol. Ik wil mij op deze manier inzetten voor een goede en mooie fysieke leefomgeving waarin we rekening houden met de toekomstige generaties. Thuis geniet ik graag van het samen zijn en het lekker koken en eten met familie en vrienden. Ik wandel graag, zeker in de bergen, en speel volleybal. Heerlijk om af en toe even helemaal op te gaan in de gezelligheid, de natuur of het spel. 

Stephanie van Schaik

Consultant - gebiedsontwikkeling

0182 – 395203