Aanbesteding beheerssysteem openbare ruimte

opdrachtgever: gemeente Delft

Probleem

De aanbesteding van een nieuw softwarepakket voor een gemeente is een redelijk complex proces waarbij verschillende stakeholders betrokken zijn die allemaal op één lijn moeten komen. Zo was de directeur van het ingenieursbureau van de Gemeente Delft op zoek naar een integraal beheersysteem voor de openbare ruimte. Stakeholders in dit geval zijn onder meer de afdeling inkoop, ICT en diverse inhoudelijke afdelingen. Iemand met kennis van zaken diende de aanbesteding te verzorgen. Bijkomend aspect was dat de inkoop niet via het ICT-bedrijfsbureau verliep, wat een ongebruikelijke aanpak was.

Aanpak

RPR leverde de vereiste expertise op het gebied van inkoop van IBOR-software (Integraal Beheer Openbare Ruimte) en stelde een aanbestedingsleidraad op. Ook zorgde RPR er met behulp van goed stakeholdermanagement ervoor dat allen betrokken partijen inhoudelijk en procesmatig het met elkaar eens waren.

Resultaat

RPR stelde samen met de klant een aanbestedingsleidraad op. Door goed te luisteren naar de verschillende stakeholders en hun belangen mee te nemen, werd de leidraad breed gedragen in de organisatie. De aanbesteding zelf kon mede daardoor soepel verlopen. Inmiddels beschikt de Gemeente Delft over een nieuw beheerssysteem dat naar tevredenheid van alle betrokkenen wordt ingezet.

Meer informatie

Zo veel verschillende belangen als er stakeholders zijn? Dan komt RPR goed tot zijn recht! Alle neuzen dezelfde kant op voor een resultaat waar iedereen achter staat. Dat gaat niet vanzelf, maar met geduld en veerkracht. Of vanuit de mens-mens relatie bouwen – zo noem ik dat wel eens. Hoe wij dat doen?

Vul je naam en telefoonnummer in, dan bellen we jou terug. Het zal je niet tegenvallen!

Edwin Zeeman

Edwin Zeeman

Stakeholdermanager

06-12 977 925