Aanbesteding Westeinde ziekenhuis

Opdrachtgever: Haaglanden Medisch Centrum

Probleem

Het bouwbureau Haaglanden Medisch Centrum heeft de ervaring dat het traditioneel aanbesteden en contracteren van aannemers (forse) afwijkingen in benodigde tijd en geld tot gevolg heeft. Dit is duidelijk niet wenselijk. Daarnaast leidt de traditionele manier van aanbesteden te weinig tot concurrentie-effecten.

Aanpak

RPR Stakeholdermanagers zocht samen met het bouwbureau naar een methode van aanbesteden die de genoemde nadelen niet heeft. Daarbij moest rekening gehouden worden met de bijzondere omstandigheden dat een ziekenhuis 24/7 in bedrijf is en voortdurend zorg moet leveren. Dit stelt hoge eisen aan de methode van selectie en opzet van verbouwingsprojecten.

Resultaat

Op projectniveau is een aantal methodes gehanteerd. De ervaring die daarmee is opgedaan wordt meegenomen in het algemene inkoop- en aanbestedingsbeleid. Dit wordt opgesteld door RPR in samenwerking met het bouwbureau. Ook wordt een aantal documenten opgesteld gemaakt die moeten leiden tot uniformiteit, efficiëntie en professionaliteit bij de aanbestedingen. Zo leidt goed stakeholdermanagement tot een andere manier van aanbesteden, die past bij de eisen die het Medisch Centrum aan een dergelijk bouwproject stelt.

Meer informatie

Wil je meer weten over stakeholdermanagement, onze aanpak, praktijkvoorbeelden en de meerwaarde voor jouw organisatie?

Vul je naam en telefoonnummer in, dan bellen we jou terug. Het zal je niet tegenvallen!

Edwin Zeeman

Edwin Zeeman

Stakeholdermanager

06-12 977 925