Gebiedsontwikkeling Cartesius

Opdrachtgever: Ballast Nedam ontwikkelingsmaatschappij BV en MRP Development BV

Cartesius, ik denk dus ik ben,

Ontwikkelaars MRP en Ballast Nedam Development ontwikkelen in Utrecht het project Cartesius. Een herinrichting van ruim 5 hectare op een centrale plek in Utrecht met een bijzonder thema “gezond en gelukkig leven“.

De gebiedsontwikkeling omvat ruim 2.500 woningen, van sociale huur en starterswoningen tot grote appartementen en stadswoningen. Het project is in 2021 gestart en bestaat uit meerdere fases. Vanaf medio 2025, de laatste fase, staat een school en een sporthal gepland.

De plannen worden in nauwe samenwerking met de gemeente Utrecht en NS ontwikkeld. RPR Stakeholdermanagers is betrokken bij dit project om de diversiteit aan partijen, op een slimme en effectieve manier met oog voor elkaar te verbinden, met aandacht voor de mens. Bijzonder is dat we samen met de gemeente Utrecht middels LEAN-sessies komen tot oplossingen. “Niet traditioneel als ontwikkelaar waarbij je een concept plan helemaal uitwerkt en indient ter goedkeuring. We signaleren problemen samen en bedenken de oplossing die beiden goed past”, aldus Ed den Outer, managing partner, en vanuit RPR betrokken bij dit project. “Hiermee ontstaat draagvlak en begrijpen we elkaars belangen veel beter”.      

De omvang en de ligging van het project zijn uniek; tussen de transformatiegebieden Wisselspoor en Werkspoorkwartier. Drie voormalige industriële gebieden die steeds meer veranderen in gemengde stedelijke gebieden en daarmee een essentieel onderdeel van de stad Utrecht vormen.

RPR is een sterk verbindende partij en zit als stakeholdermanager aan tafel met interne en externe stakeholders zoals de gemeente, de ontwikkelaars, architecten, landschapsarchitecten, nutsbedrijven en het Waterschap. Met als doel het vroegtijdig signaleren van de belangen en de drijfveren van de mensen en organisaties. Door het houden van individuele gesprekken met stakeholders weet RPR de persoonlijke drijfveren van eenieder te doorgronden en vertrouwen te creëren. We werken inspirerend met alle partijen samen en geven ze onze uitdagingen mee die in het project gerealiseerd moeten worden. Om het Cartesius gedachtegoed ook op de lange termijn te omarmen creëren we vanuit de ontwikkelaars betrokkenheid bij alle partijen; de bewoners, de ondernemers in het CAB -de huiskamer van de wijk-, en de omwonenden.

 

Toekomst

Maar het omarmen van dit unieke gedachtegoed betekent ook dat we rekening houden met het feit dat de gebiedsontwikkeling of wijk continu in beweging is. Bewoners worden gemotiveerd en geactiveerd om keuzes te maken die passen bij het gezond en gelukkig leven in de wijk. Ik denk dus ik besta, past bij het maken van bewuste keuzes.

We zijn trots dat we onze kennis, ervaring en expertise op het gebied van stakeholdermanagement in kunnen zetten door soms bewust, maar ook vrij en out of the box mee te ontwikkelen in Cartesius Utrecht!

 

Meer informatie

Heb jij te kampen met geschillen waar je juist samenwerking zoekt? Wij kunnen jou ook helpen. Samen zorgen we voor een goede oplossing.

Vul je naam en telefoonnummer in, dan bellen we jou terug.

Ed den Outer

Ed den Outer

Stakeholdermanager / managing partner

06-22 812 737