Herinrichting ENKA terrein Ede

Opdrachtgever: AM

Probleem

Bij de herinrichting van het 43 hectare grote terrein zijn veel stakeholders betrokken, van gemeente, projectontwikkelaars en bouwbedrijven tot nutsbedrijven en eindgebruikers. Het is dan ook zeer belangrijk dat duidelijk is wie wat wanneer doet en wie waarvoor verantwoordelijk is. Zonder deze duidelijkheid komt de voortgang in gevaar en dreigen de kosten uit de hand te lopen. Goed stakeholdermanagement is kortom essentieel om dit project succesvol te laten verlopen.

Aanpak

RPR zorgde voor betrokkenheid en duidelijkheid door een combinatie van strategisch stakeholdermanagement en projectmanagement. Het proces van gebiedsontwikkeling is op hoofdlijnen overal hetzelfde. We zorgden voor een analyse van het proces en maakte op grond daarvan een procesbeschrijving en een processchema. Hiermee werden taken en verantwoordelijkheden van alle betrokken partijen duidelijk. Zo werd ook concreet welke deelprojecten er zouden komen en wie die op zich zouden nemen.

Resultaat

De vele verschillende stakeholders en hun diverse belangen werden voor iedereen duidelijk in beeld gebracht. Dit zorgde voor overzicht en gezamenlijk draagvlak. Iedereen wist wie wat wanneer zou gaan doen, zodat we snel konden schakelen. RPR deelde kennis en onderhield relaties met de partijen in dit project. Zodoende konden we er samen voor zorgen dat financiën, planning, risico’s en afspraken onder controle zijn gekomen en dat ook blijven bij dit langlopende project.

Meer informatie

Heeft u alle kikkers nog in de kruiwagen? Als je al begrijpt wat ik daarmee bedoel, stel ik voor dat we eens een goede kop koffie met elkaar drinken. Want je moet weer vooruit kunnen en durven kijken. Maar vooral ook durven doen!

Vul je naam en telefoonnummer in, dan bellen we jou terug. Het zal je niet tegenvallen!

Ed den Outer

Ed den Outer

Stakeholdermanager / managing partner

06-22 812 737