Nieuwe verkeersring Waddinxveen

Opdrachtgever: gemeente Waddinxveen

Probleem

In Waddinxveen werd een nieuwe verkeersring aangelegd ten behoeve van een nieuw centrumplan. De Verlengde Dreef was een groot en complex project met uiteenlopende stakeholders, waaronder ProRail en verschillende grondeigenaren. Zowel contractuele als juridische aspecten speelden een belangrijke rol. Deze betroffen onder meer de bouw van een nieuwe spoorondergang en onteigeningsprocedures. Om de bestaande organisatie te ontlasten schakelde het hoofd Beheer Openbare Ruimte de hulp van RPR in.

Aanpak

Een projectmanager van RPR zorgde er vanuit een helicopterview voor dat de belangen van alle stakeholders goed in beeld werden gebracht. Dit betrof politieke en financiële belangen, naast belangen van diverse externe partijen. De aansturing was gericht op het efficiënt bereiken van het gewenste zakelijke eindresultaat.

Oplossing

Het project werd gerealiseerd in 2012, met oog voor de gemeentelijke structuren en politieke belangen en ook rekening houdend met interne structuren en besluitvormingstrajecten bij de verschillende externe stakeholders. Extra aandacht was er voor duurzame aspecten van het project, zoals de verlichting langs de weg. In samenwerking met onder andere het Solar-team van de Technische Universiteit Delft werden daartoe op locatie zonnepanelen aangebracht.

Meer informatie

Zo veel verschillende belangen als er stakeholders zijn? Dan komt RPR goed tot zijn recht! Alle neuzen dezelfde kant op voor een resultaat waar iedereen achter staat. Dat gaat niet vanzelf, maar met geduld en veerkracht. Of vanuit de mens-mens relatie bouwen – zo noem ik dat wel eens. Hoe wij dat doen?

Vul je naam en telefoonnummer in, dan bellen we jou terug. Het zal je niet tegenvallen!

Raoul Rijntjes

Raoul Rijntjes

directeur

06- 41 189 098