Ontwikkeling bedrijventerrein en begraafplaats De Dijk

Gemeente Maassluis

Probleem

De Gemeente Maassluis zocht de juiste mensen om de ontwikkeling van bedrijventerrein De Dijk efficiënt aan te sturen. De Directeur Projecten wilde resultaat boeken met een projectleider die beschikte over de juiste kennis en ervaring, iemand die van ontwerp tot realisatie het overzicht kon houden.

Aanpak

RPR Stakeholdermanagers zorgde voor een ervaren projectmanager die namens de Gemeente Maassluis het volledige project ging aansturen. In samenwerking met de bestaande ambtelijke organisatie was de aanpak vanaf het begin sterk resultaatgericht. De eerste fase draaide om ontwerp en ontwikkeling. daarna volgde realisatie. Tijdens het project gingen andere belangen een rol spelen, als gevolg van een teruglopende markt en behoefte aan andere te verkopen locaties. De gemeente kwam daardoor met aanvullende vragen. Het ontwerp diende vervolgens aangepast te worden, waarbij de projectleider voortdurend schakelde met de betrokken stakeholders. Zo bleef iedereen op de hoogte en was er onderling begrip voor de veranderende situatie. Praktische problemen die de aanpassingen van het ontwerp met zich meebrachten konden zodoende op creatieve en praktische wijze opgelost worden.

Resultaat

De dynamiek van de situatie vereiste voortdurend een slimme planning en strakke sturing, in samenwerking met de diverse stakeholders. De vele veranderingen leidden tot een budgetafwijking, maar die was uiteindelijk minder dan 10 procent, terwijl er veel meer werk was geleverd. De ambtenaren en de gemeente waren zeer tevreden over onze aanpak middels stakeholdersmanagement. Dat leidde tot een tevredenheidsverklaring van de gemeente, en een vervolgopdracht voor het managen van de bouw van de aula op de begraafplaats.

Meer informatie?

Dreigt het projectresultaat in gevaar te komen? Of zijn er wel heel veel stakeholders die van alles willen? Dan is het tijd om RPR in te zetten om oplossingen te realiseren.

Vul je naam en telefoonnummer in, dan bellen we jou terug. Het zal je niet tegenvallen!

Edwin Zeeman

Edwin Zeeman

Stakeholdermanager

06-12 977 925