Optimalisatie bedrijfsvoering afdeling Zuiveren & Installaties

Opdrachtgever: Waterschap Scheldestromen

Probleem

Waterschap Scheldestromen is bezig met het ombuigen van de bestaande organisatievorm naar een meer programma gestuurd bedrijfsmodel. Passende binnen dit kader heeft de afdeling Zuiveren de ambitie om haar bedrijfsprocessen te optimaliseren: slimmer gaan werken.

Parallel daaraan heeft de afdeling Zuiveren & Installaties zichzelf voor de komende jaren als taak gesteld dat een optimalisatie van de huidige bedrijfsprocessen ruimte moet bieden aan het verwezenlijken van een aantal doelstellingen. Zo wil het waterschap met minder geld het noodzakelijke effluentniveau behalen, het kennisniveau van de medewerkers mee laten groeien met de marktontwikkelingen, makkelijker samenwerken met gemeenten in de afvalwaterketen, de interne samenwerking verbeteren en de marktpositie verstevigen.

De uitdaging die er nu ligt is om deze gewenste optimalisatie van de bedrijfsprocessen van de afdeling Zuiveren te laten passen binnen de organisatie brede heroriëntering van de overall bedrijfsstructuur.

Aanpak

Een visie ontwikkelen van de gewenste bedrijfsvoering en organisatiestructuur binnen de afdeling was noodzakelijk. Hierbij diende deze aansluiting te vinden bij een organisatie brede ontwikkeling van een transitie van lijn- naar programmadenken. Van laag in de organisatie neergelegde besluitvorming naar overall assetmanagement en van een lokaal georganiseerde processturing naar meer centraal sturen.

RPR Stakeholdermanagers zorgde voor een stabiel begeleidingsteam. Daarbij is als uitgangspunt genomen dat de gewenste verandering in de bedrijfscultuur van Waterschap Scheldestromen vanuit de mensen uit de organisatie zelf moet komen. De aanpak is een dynamisch proces, met veel afstemming over de voortgang, maar ook schakelen daar waar nodig. RPR regisseerde het veranderingsproces voor en met de medewerkers. Verduidelijking van de organisatie brede visie wat betreft het programma denken en het daarop afstemmen van het visionaire plaatje van de afdeling Zuiveren was van wezenlijk belang. Verbinding zoekend met alle betrokken stakeholders op elk niveau in de organisatie.

Resultaat

In drie maanden tijd is de gewenste organisatie van de afdeling als stip op de horizon in beeld gebracht. Rollen zijn gedefinieerd en taken en verantwoordelijkheden op hoofdlijnen zijn helder. Dit moet komende periode gaan leiden tot een implementatie van de nieuwe manier van werken, die organisatie breed gedragen wordt en waarbij de medewerkers zich gehoord en serieus genomen voelen; Waterschap Scheldestromen is er klaar voor.

Opdrachtgever over RPR

“Ik ben heel blij met de aanpak van RPR om onze bedrijfsprocessen te optimaliseren. RPR kijkt naar het geheel, dat moet passen binnen de bedrijfsvisie van Scheldestromen. RPR brengt de energie terug op de afdeling, iedereen weet welke kant we op gaan en voelt zich betrokken.

Leo Kasse

Waterschap Scheldestromen

Wil je meer informatie?

Zo veel verschillende belangen als er stakeholders zijn? Dan komt RPR goed tot zijn recht! Alle neuzen dezelfde kant op voor een resultaat waar iedereen achter staat. Dat gaat niet vanzelf, maar met geduld en veerkracht. Of vanuit de mens-mens relatie bouwen – zo noem ik dat wel eens. Hoe wij dat doen?

Vul je naam en telefoonnummer in, dan bellen we jou terug.

Raoul Rijntjes

Raoul Rijntjes

Directeur

06-41 189 098