Optimalisatie Dorpshart Zwartewaal

Opdrachtgever: Gemeente Brielle

Probleem

De gemeente Brielle is bezig met het realiseren van een gebiedsontwikkeling in Zwartewaal welke bestaat uit een woongebied en een voorzieningsstrook – basisschool, sporthal en dorpshuis. Aanzienlijke problemen zijn de moeizame relaties tussen belangrijke stakeholders en het niet durven om de transitie aan te gaan. Verder zijn niet alle juridische verplaatsingen vast ingericht en zijn er financiële moeilijkheden.

Aanpak

RPR Stakeholdersmanagers pakte dit probleem aan door het in kaart brengen van alle stakeholders. Door het houden van onder andere individuele gesprekken met stakeholders wist RPR welk belang elke stakeholder heeft. Daarnaast was het van essentieel belang om informeel langs te gaan bij externe stakeholders om ze zo bij de transitie te betrekken. Door burgers te laten participeren met het kiezen van de inrichting en het organiseren van bewonersavonden, nemen onzekerheden af en staan omwonenden positiever tegenover de transitie.

Resultaat

Momenteel is het project in volle gang. Door het uitvoeren van goed stakeholdermanagement is het RPR gelukt om belangrijke stakeholders met elkaar in gesprek te laten gaan en tot besluiten te komen om zo samen optimaal de transitie aan te gaan.

Wil je meer informatie?

Zo veel verschillende belangen als er stakeholders zijn? Dan komt RPR goed tot zijn recht! Alle neuzen dezelfde kant op voor een resultaat waar iedereen achter staat. Dat gaat niet vanzelf, maar met geduld en veerkracht. Of vanuit de mens-mens relatie bouwen – zo noem ik dat wel eens. Hoe wij dat doen?

Vul je naam en telefoonnummer in, dan bellen we jou terug.

Raoul Rijntjes

Raoul Rijntjes

Directeur

06-41 189 098