Reductie woningbouwprogramma gemeente Schagen

Opdrachtgever: Gemeente Schagen

Probleem

De gemeente Schagen zat in haar maag met woningbouwplannen die gemaakt waren toen deze plaats nog bestond uit de afzonderlijke dorpen Harenkarspel, Schagen en Zijpe. Voor sommige van deze plannen waren zelfs al contracten getekend. De Provincie en het Rijk verlangden echter vanwege crisis in de woningbouwmarkt een gereduceerd bouwprogramma en aangepaste locatiekeuzes. De gemeente vroeg RPR om tot overeenstemming te komen met de verschillende stakeholders, en discussies over contacten op te lossen.

Aanpak

RPR maakte met behulp van een gedegen stakeholderanalyse duidelijk wat de belangen en doelen van de diverse partijen waren. Het ging in dit geval om een combinatie van politieke belangen, ambtelijke vakinhoud en economisch-juridische doelen. De analyse maakte ook duidelijk welke zaken met welke stakeholders besproken moesten worden. We konden bij de partijen begrip kweken voor elkaars positie. Zo ontstond een sfeer van samenwerking en kwamen de ontwikkelplannen weer in beweging.

Resultaat

Het oorspronkelijke woningbouwprogramma moest met 50 procent gereduceerd worden. Goed stakeholdermanagement door RPR zorgde ervoor dat dit resultaat bereikt kon worden in onderlinge samenwerking. Juridische discussies bleven achterwege door de gezamenlijke belangen duidelijk te maken. Zodoende kon het bouwen daadwerkelijk beginnen. De verschillende stakeholders richten zich nu op het boeken van resultaten. Er wordt duidelijk gecommuniceerd vanuit de gemeente, dit wordt ondersteund door snelle, bestuurlijke besluitvorming. Zo weten de externe stakeholders dat de gemeente ook doet wat zij zegt, wat de wil tot verdere samenwerking sterk bevordert.

Opdrachtgever over RPR

Raoul heeft een zakelijke en doordachte manier van werken en brengt projecten daarmee verder.

Jelle Beemsterboer

Wethouder Gemeente Schagen

Meer informatie

Heb jij te kampen met geschillen waar je juist samenwerking zoekt? Wij kunnen jou ook helpen. Samen zorgen we voor een goede oplossing.

Vul je naam en telefoonnummer in, dan bellen we jou terug.

Raoul Rijntjes

Raoul Rijntjes

directeur

06- 41 189 098