Reorganisatie Afdeling Zuiveren

Opdrachtgever: Hoogheemraadschap Rijnland

Probleem

De afdeling Zuiveren van Hoogheemraadschap van Rijnland is sterk aan het veranderen naar een meer assetmanagement gestuurde organisatie. De lokale bediening van de 26 zuiveringsinstallaties is namelijk vervangen door één centrale regiekamer voor het bedienen van alle zuiveringsinstallaties. Dat is een enorm proces waar de komende jaren aan gewerkt wordt. Bedrijfstaken worden geherstructureerd en bedrijfsprocessen efficiënter gemaakt. Samen met de wisseling van het management heeft dit verandertraject een grote impact gehad op de organisatie en de medewerkers. RPR is gevraagd om de bedrijfsoptimalisatie in goede banen te leiden.

Aanpak

RPR heeft een unieke oplossing voorgesteld om het verandertraject op een efficiënte en duurzame wijze door te voeren. De functie van afdelingshoofd is door twee personen uitgeoefend. Allereerst was het zaak om rust in de afdeling te brengen en beweging mogelijk te maken. In overleg heeft RPR Stakeholdermanagers ervoor gezorgd dat er een verander-/HRM-manager aangesteld werd met het doel het vertrouwen te herstellen. Daarnaast was het belangrijk om de reorganisatie te begeleiden.

Gezien de vele verschillende stakeholders stelde RPR voor om naast een verandermanager als interim afdelingshoofd een strategisch procesmanager in te zetten. Zakelijke doorontwikkeling en draagvlak bij medewerkers, het managementteam en de directie werden zo bewerkstelligd. Daarbij was sterke aandacht voor de menselijke kant van het verhaal.

Resultaat

De unieke combinatie van een verander-/HRM-manager en een strategisch procesmanager heeft tot een succesvolle aanpak van de ingrijpende transitie geleid. De verbinding tussen alle stakeholders is gerealiseerd, waarmee een fundament is gelegd waar intern verder op gebouwd kan worden.

Inmiddels heeft de afdeling Zuiveren een nieuw, vast afdelingshoofd gekregen en zijn de bedrijfsmatig voorgestelde veranderingen voor een groot gedeelte doorgevoerd. De centrale regiekamer is gerealiseerd, de eerste zuiveringsinstallatie wordt vandaaruit aangestuurd en er is intern draagvlak voor de verdere voortgang van de transitie.

Opdrachtgever over RPR

RPR heeft een wezenlijke bijdrage geleverd in de gewenste efficiëntieslag in de bedrijfsvoering van de afdeling Zuiveren en het inbedden van assetmanagement organisatie breed; zakelijke doorontwikkeling gezien en ondersteund vanuit de menskant!

Andre Bol

Hoogheemraadschap van Rijnland

 

Meer informatie

Zo veel verschillende belangen als er stakeholders zijn? Dan komt RPR goed tot zijn recht! Alle neuzen dezelfde kant op voor een resultaat waar iedereen achter staat. Dat gaat niet vanzelf, maar met geduld en veerkracht. Of vanuit de mens-mens relatie bouwen – zo noem ik dat wel eens. Hoe wij dat doen?

Vul je naam en telefoonnummer in, dan bellen we jou terug. Het zal je niet tegenvallen!

Raoul Rijntjes

Raoul Rijntjes

directeur

06- 41 189 098