Herinrichting derde havengebied

Opdrachtgever: Gemeente Den Haag

Probleem

De gemeente Den Haag en ASR Vastgoed gingen aan de slag met de herinrichting van het derde havengebied in Scheveningen. De geplande woningbouw nam diverse risico’s met zich mee op het gebied van financiën en uitvoering, onder meer vanwege het plan om buitendijks te bouwen op een oude industrielocatie. De partijen hadden behoefte aan meer inzicht in de financiële componenten. Ook was met het oog op risicomanagement extra kennis vereist over de realisatie en de belangen van de externe stakeholders.

Aanpak

RPR bracht middels een stakeholderanalyse de belangen van alle verschillende partijen duidelijk in beeld. Dit was de basis voor een volledig overzicht van de mogelijke risico’s op het gebied van financiën en uitvoering. Dit leverde een financiële quickscan op die diende als beslisdocument bij de contractvorming tussen de betrokken partijen. De focus lag hierbij op het belang van de ontwikkeling van het gebied, met oog voor de verschillende stakeholders die bij de realisatie zijn betrokken.

Resultaat

Nadat de belangen van alle betrokken stakeholders waren geïnventariseerd, vertaalde RPR deze informatie naar een financieel projectrisico-dossier. Dit dossier vormt het kader voor verdere besluitvorming over het realiseren van de geplande herinrichting.

Meer informatie

Zo veel verschillende belangen als er stakeholders zijn? Dan komt RPR goed tot zijn recht! Alle neuzen dezelfde kant op voor een resultaat waar iedereen achter staat. Dat gaat niet vanzelf, maar met geduld en veerkracht. Of vanuit de mens-mens relatie bouwen – zo noem ik dat wel eens. Hoe wij dat doen?

Vul je naam en telefoonnummer in, dan bellen we jou terug. Het zal je niet tegenvallen!

Raoul Rijntjes

Raoul Rijntjes

directeur

06- 41 189 098