Woningbouw productie in beweging!

Opdrachtgever:
Gemeente Brielle

Probleem

Ruim 10 jaar lag de ontwikkeling van de woonwijk Oude Goote in de gemeente Brielle stil, onder andere door de woningbouwcrisis. Maar de tijden zijn veranderd; was er in het verleden sprake van een overschot aan woningen, nu is er een groot tekort en heeft woningbouw de hoogste prioriteit. Om de druk van de ketel te halen was het nodig om aan de voorzijde van de woningbouwproductie de verschillende processen op te starten en in beweging te laten komen. Ook de mogelijke toekomstige samenwerking met omliggende gemeente noodzaakte tot een versnelling.

Al met al meer dan genoeg redenen voor de gemeente Brielle om deze gebiedsontwikkeling weer op te pakken. Maar hoe krijgen we snel beweging in een situatie met meerdere grondeigenaren en een nog niet geconditioneerde samenwerking?

Samengevat: Er lagen plannen voor meer dan 700 woningen, in een nog nader te bepalen programma en met een nog niet bepaalde samenwerking, maar daarmee ook onvoldoende duidelijkheid over het opbrengend vermogen, het exacte laadvermogen van het plan en de kostenverdeling tussen partijen. En dit alles gecombineerd met een hoog ambitieniveau als het gaat om duurzaamheid en leefbaarheid van de nieuwe wijk.

Voor de gemeente Brielle betekent deze gebiedsontwikkeling een toename van 10% binnen de totale woningvoorraad. Een enorme uitbreiding die ook van invloed is op de bestaande voorzieningen in Brielle. Om een project van deze omvang te realiseren had de gemeente behoefte aan capaciteit met kennis van procesmanagement om Oude Goote weer krachtig en snel in beweging te krijgen. Met name de hoge mate van onzekerheden, de politieke gevoeligheid en de nog noodzakelijk te voeren onderhandelingen in de planvorming en samenwerking met partijen met grondposities in het veld, bepaalde de hulpvraag van de gemeente. RPR Stakeholdermanagers is gevraagd om dit op te pakken, mede door haar expertise op het gebied van processturing van gebiedsontwikkeling, het strategisch kunnen (onder)handelen met de verschillende stakeholders en de kennis om in- en extern draagvlak te creëren in een situatie met tegenstrijdige belangen.

Aanpak

RPR Stakeholdermanagers is gestart met als doel om te komen tot de eerste paal en alles wat daar voorafgaand aan moet gebeuren: beweging met draagvlak creëren! Van het afstoffen van het oude bestemmingsplan tot lopende politieke issues en het in beweging krijgen van alle stakeholders, waaronder ook de provincie. We zijn eerst met de gemeente Brielle om de tafel gaan zitten en is er een eigen gemeentelijke visie ontwikkeld. Deze visie ontstond vooral door goed en slim vooruit te kijken en vroegtijdig met alle partijen in gesprek te gaan. En afgestemd conform de gemeentelijke beleidsaspecten en juridische context waarbinnen een overheid dient te acteren.
Het bestemmingsplan was dan ook niet zomaar gebaseerd op de oude plannen, maar omvatte een nieuw plan waarin de visie van de gemeente duidelijk naar voren komt. En een plan waarmee de provincie direct voldeed aan haar taakstelling. Door de krachtige rol van RPR als sparringpartner en verbinder is er een win-win situatie ontstaan voor zowel de ontwikkelaar, de gemeente en de provincie; een gebiedsontwikkeling met meer woningen dan gepland, in overeenstemming met de sociale opgave en een meer dan goed woonmilieu passend bij de visie van de gemeente Brielle en haar toekomstige inwoners.

In de tussentijd was mede het contact met de aanpalende omwonenden van belang. Deze groep omwonenden is divers: agrarische bedrijven, een loonbedrijf, horeca en mensen die redelijk recent nog gebouwd hebben. Voor de meeste van hen kwam de gebiedsontwikkeling niet als een verrassing, maar de voorgenomen uitbreiding wel. Door goed rekening te houden met hun belangen, hun belangen te begrijpen en door het gesprek aan te gaan ontstond wederzijds begrip.

Oplossing

We zijn er trots op dat alle inspanningen tot dusver hebben bijgedragen aan een goede verstandhouding met alle partijen. Vanuit tegenover elkaar staan naar naast elkaar gaan bewegen. En ondanks alle coronaperikelen van de afgelopen maanden liggen we op koers. Nog dit jaar tekenen we de anterieure overeenkomst met daarin alle afspraken. De eerste paal staat gepland in het eerste kwartaal van 2023.

Samen met de ontwikkelaars en de gemeente zijn we gekomen tot een stedenbouwkundig plan waar iedereen vrolijk van wordt, waar de Raad in is meegenomen, met toestemming van de Provincie. Soms door eigenwijs kritisch te zijn, maar altijd met lef en gedreven door het belang en het toekomstige einddoel. Maar bovenal trots op het feit dat, de visie waarmee we gestart zijn terugkomt in het volledige plan!

Meer informatie

Herken je de stroef lopende processen en wil je juist versnellen? Wij helpen je graag verder en samen zorgen we voor een goede oplossing! Vul je naam en telefoonnummer in, dan bellen we je terug.

Edwin Zeeman

Edwin Zeeman

Stakeholdermanager

06-12 977 925