Hoe een stabiel college te creëren?

RPR Risicoscan voor gemeenten

Het nieuw gevormd college heeft de verantwoordelijkheid van de kiezers gekregen om het vastgestelde bestuurlijk programma te realiseren en dus ook tot een succes te gaan laten worden. Hoe ga je als burgemeester of wethouder met de formatie van de komende periode snel zorgdragen voor een stabiel college? Hoe ga je om met ‘schijnbare’ tegenstellingen? Worden de bestuurlijke hobbels als verrassing ervaren? Wordt er pas gehandeld als er een crisissituatie is?

Typisch stakeholdermanagement

Maak er een succes van door vanaf het begin strategisch naar de context te kijken. Zorg dat je alle stakeholders in beeld hebt en snapt waar hun drijfveren zitten. Het besturen van de gemeente is zeker succesvol als je ‘gevoel’ hebt bij de soms tegenstrijdige belangen/drijfveren en de verschillende niveaus van kennis en kunde van zowel medebestuurders, van het ambtelijk apparaat als van de externe belanghebbenden.

Risicoprofiel

Met de RPR risicoscan krijg je snel inzicht op de mogelijke afbreukrisico’s in de samenwerking in het college en het functioneren van dit college in haar ambtelijke context. Op basis van de speerpunten uit het B&W programma, de verdeling van de portefeuilles, de karaktereigenschappen, kennis en kunde van alle direct belanghebbenden door middel van interviews wordt een risicoprofiel uitgewerkt.

Het risicoprofiel bestaat uit een overzicht van mogelijke risico’s op drie niveaus; college, ambtelijk en omgeving. Risico’s kunnen zitten in gevoelige onderwerpen, maar ook in combinatie van verschillende portefeuillehouders met persoonlijke en zakelijke drijfveren. Het eindproduct van de risicoscan is een overzichtelijk (vertrouwelijk) document van maximaal twee A4-tjes met op drie niveaus aangegeven waar de grootste struikelblokken zitten.

Aan de hand van dit overzicht kun je tijdig anticiperen. Door begeleiding middels coaching en onze unieke stakeholdermethode kan er tijdig voor inzicht en verbinding gezorgd worden en voorkom je dat het college in een crisissituatie komt.

Samenwerking Transitium en Eggs

Voor een gedegen risicoprofiel en het daarna tijdig anticiperen op de mogelijk gesignaleerde risico’s werken wij samen met Transitium en Eggs. Transitium is binnen bestuurlijk Nederland een bekende speler als het gaat om het begeleiden van bestuurders in en naar nieuwe functies. De mensen van Eggs zijn empathie-experts en laten medewerkers in een organisatie openstaan voor veranderingen en aanpassingen. RPR Stakeholdermanagers kan als professional in het strategisch sturen van veranderprocessen, de juiste stakeholders in de juiste richting bewegen.

,,Met een projectmatige en op maat gemaakte aanpak willen we met elkaar een stabiele situatie houden binnen een college.”

Pim Eijkelenboom

Transitium Groep

,,Binnen een nieuw gevormd college zijn de meesten heel positief en willen graag aan de slag. Oog voor eventuele problemen is er meestal niet. Met onze empathiescan brengen we in kaart wat goed gaat en wat de gevaren zijn. Met dit inzicht kunnen gemeenten zich verbeteren en het empathisch vermogen optimaliseren. Zo wordt de gemeente alleen maar aantrekkelijker voor haar inwoners.”

Huub Eitjes

Eggs Interim Managamen

Meer informatie over de risicoscan?

Wil je meer weten over de risicoscan, stakeholdermanagement, onze aanpak en de meerwaarde voor jouw gemeente? Vul je naam en telefoonnummer in, dan bellen we jou terug.

Raoul Rijntjes

Raoul Rijntjes

directeur