Ik ben vast niet de enige die regelmatig geërgerd door de stad rijdt op zoek naar een parkeerplek. Het autobezit in Nederland is de afgelopen decennia sterk toegenomen en dat is terug te zien in het straatbeeld. Gemeentes worden hierop aangekeken. Om het parkeerprobleem op te lossen maken zij parkeren in de stad onaantrekkelijk door onder andere betaald parkeren zones telkens met een paar straten uit te breiden. Echter wordt hiermee het probleem niet opgelost maar letterlijk verschoven. Ik zie graag creatievere oplossingen!

Gemeentes staan niet alleen voor deze opgave. Projectontwikkelaars zijn bereid om na te denken over slimme parkeeroplossingen. Dat kan door ze al vroeg te betrekken in de planvormingsfase van een gebied. Niet in de laatste plaats omdat de ruimte die parkeerplaatsen innemen ervoor zorgt dat ze 20% minder woningen kunnen realiseren. Om van meerwaarde te kunnen zijn, moeten de ontwikkelaars wel de mogelijkheid krijgen om te innoveren.

Om iedere autobezitter de ruimte te bieden om te parkeren, hanteren gemeentes parkeernormen. Door deze normen naar beneden bij te stellen hopen de gemeentes dat het autobezit afneemt. In werkelijkheid leidt dit juist tot een hogere parkeerdruk.

In plaats van het opleggen van parkeernormen zou je deze normen ook kunnen loslaten en in plaats daarvan slechts de randvoorwaarden creëren waarbinnen ontwikkelaars (en bewoners) de vrijheid krijgen om innovatief te zijn. Waarom ze niet zelf laten beslissen over het parkeeraanbod? Ontwikkelaars kunnen er bijvoorbeeld voor kiezen om maar een deel van de parkeerplaatsen aan te leggen en een ander deel via een leaseconstructie voor langere tijd aan te bieden. Of er kan onderzocht worden of dubbelgebruik mogelijk is voor gebieden met overdag en ’s avonds een andere functiebehoefte.

Ik kan mij goed voorstellen dat gemeentes niet enthousiast raken over dit idee. Wat levert dit voor hun op? Hoe ontwikkelen de creatieve oplossingen van ontwikkelaars zich op lange termijn? Wat als blijkt dat er negatieve uitwerkingen zijn, wie is dan verantwoordelijk?

Minder parkeerplaatsen levert een ontwikkelaar meer ruimte op, voor een gemeente is het een hoger risico dat er uiteindelijk toch een parkeerplaatsentekort ontstaat. Daartegenover staat weer dat minder parkeerplaatsen minder beheerskosten betekent. Om een parkeerplaatsentekort in de toekomst te ondervangen, zou in het ontwerp ook ruimte gereserveerd kunnen worden waar eventueel nog plek is voor extra plekken mocht dat noodzakelijk blijken.

Gemeentes, ontwikkelaars en bewoners zijn naar mijn mening partijen die momenteel teveel binnen hun eigen kaders denken. In plaats daarvan zouden zij vooraf goed inzichtelijk moeten maken wat hun belangen zijn en welke risico’s zij voorzien. Uiteindelijk ontstaat er dan een totaalplaatje waarin voor- en nadelen tegen elkaar kunnen worden weggestreept of op basis waarvan er afspraken kunnen worden gemaakt over risicoverdeling. Vergelijk dit met de wensen en ideeën van bewoners en er ontstaan duurzame oplossingen waar iedereen zich in kan vinden.

Heb jij een mening en/of ervaring met betrekking tot de zoektocht naar parkeeroplossingen? Ik ben benieuwd, wie weet kunnen WE er samen eens naar kijken.

Erwin Rutgers

Erwin Rutgers

consultant - gebiedsontwikkeling