Foto Park Zwanenberg

Er is een verandering in de energievoorziening gaande. De gaskraan gaat meer en meer dicht, met een concrete vastgestelde datum. Van fysieke aardbevingen in Groningen gaan we, zonder goede begeleiding van deze koerswijziging, naar een figuurlijke aardbeving in het vastgoed. We lossen een serieus probleem met de aardgaswinning op door een daad te stellen dat de gaskraan dichtgaat. Met een einddatum die wat mij betreft nogal politiek van aard is. Kon dit anders?

Eigen belang of samenwerken?

Wie bedenkt de oplossingen vanuit ieders belang in deze deadline? En hoe worden de ervaringen met elkaar gedeeld? Gaan we allemaal op eigen houtje het wiel opnieuw uitvinden? En wat is de drijfveer ergens voor te kiezen? Financiën, duurzaamheid, leveringszekerheid?

Ik zie gefragmenteerde meningen veelal vanuit één belang bekeken: “De consument gaat het duizenden euro’s kosten” of “Nieuwe techniek kan alle cv-ketels vervangen, alle woningen kunnen van het gas af”. Stuk voor stuk waarheden, maar ik mis het overzicht en de nuchtere blik om tot een overwogen afweging te komen leidend naar een daadwerkelijke oplossing. Een stuk samenwerking in de hele keten zie ik (nog) niet. Ondernemers ruiken kansen, consumenten zien beren, de nutsbedrijven passen hun businessmodellen aan en ga zo maar verder.

Integrale regie

Wanneer je een statement wilt maken, laat dan ook een stukje van de route zien naar de oplossing. Benoem een taskforce ‘afgassen’ en zet daar onder regie het proces in gang om te kijken naar een sturingsmechanisme waardoor veel meer snelheid gemaakt kan worden. Dat kunnen subsidies zijn om kennis te ontwikkelen of om nieuw te ontwikkelen installaties met korting te kopen, investeringsgelden voor innovatie, overgangsregelingen of inzicht in concepten. Er is zoveel mogelijk.

Met integrale regie kunnen we zorgen voor snelheid in de ontwikkeling van gebieden. Wie wordt de voorzitter van de integrale regiekamer vastgoed?

Een mooiere wereld

Ben jij ook van mening dat de wereld er mooier uit komt te zien als we de visie op gebiedsontwikkeling met elkaar delen? We komen graag met je in contact.

Ed den Outer

Ed den Outer

Stakeholdermanager / managing partner

06-22 812 737