Toekomst woningbouw te voorspellen?

Als we nu niet twee stappen vooruit kijken, bouwen we woningen die over twintig jaar al niet meer nodig zijn. We moeten meer bezig zijn met het ‘voorspellen’ van de toekomst en het ontwikkelen van beelden en concepten. Waarom? Vanwege het enorme maatschappelijk en financieel belang.

Voor ontwikkelaars is het belangrijk om te weten wat hen in de toekomst te wachten staat om strategische keuzes te kunnen maken en voor overheden om langdurig duurzaam beleid te kunnen maken. Vooral op de langere termijn kunnen er grote veranderingen optreden die een zeer grote impact op de fysieke inrichting van Nederland hebben. Het verkennen van de toekomst is daarom belangrijk. Toch worden er nog regelmatig concepten bedacht of beslissingen genomen, die een negatief effect hebben op de maatschappij. Hoe kunnen we dit voorkomen?

Zorg voor blije stakeholders

Een stad ontwikkelt zich ten behoeve van haar inwoners. Een belangrijke vraag die ontwikkelaars en gemeentes zich moeten stellen bij het schetsen van toekomstbeelden, is wat de sociale impact is van hun keuzes. Je moet weten wat de wensen zijn van mensen in de toekomstige wereld. We weten nu bijvoorbeeld dat mensen behoefte hebben aan een deeleconomie en zo ontwikkelen we ons ook. Maar bestaat die behoefte over 50 jaar nog steeds? Of kunnen alle deeltuinen, deelschuren, en deelsportzalen tegen die tijd weer worden gesloopt?

Oog voor ontwikkelingen in andere sectoren

Wat betekenen trends in andere sectoren voor woningbouw? Kijkend naar de zorg zullen er tijden komen dat de vergrijzing afneemt en dat mensen veel gezonder oud worden. Is het dan verstandig om nu verzorgingstehuizen te bouwen? Toekomstonderzoek is nodig om keuzes te kunnen maken in welk type vastgoed en voor weke doelgroepen moet worden gebouwd.

Kritisch zijn op onderzoek

Goed marktonderzoek voorziet ontwikkelaars en beleidsmakers van juiste, tijdige, heldere en relevante inzichten in hun markt. Hierdoor kunnen zij betere beslissingen nemen. Maar worden wel de juiste uitgangspunten gehanteerd om een probleem aan te duiden? Zo gaat men er bijvoorbeeld vanuit dat de lengte van wachtlijsten in de sociale huur een goed beeld geeft van de vraag naar deze woningen. Maar de werkelijke vraag is veel groter dan het aantal mensen dat op een wachtlijst staat. Het is daarom belangrijk dat de juiste ‘experts’ input leveren om de uitgangspunten van jouw onderzoek te formuleren.

Bewust zijn van bijeffecten

Zelfrijdende auto’s lijken de toekomst. Het voordeel is onder andere een toenemende veiligheid. Maar wat is de invloed van dit concept op huizenprijzen? De locatie van een woning is de belangrijkste voorspellende factor voor de waarde ervan. Als zelfrijdende auto’s kunnen worden gebruikt als kantoor, zal de ervaren reistijd naar bijvoorbeeld werk verminderen. Het effect hiervan kan zijn dat mensen er dan voor kiezen om in grotere en goedkopere huizen buiten de stad te gaan wonen, waardoor het prijsverschil tussen stedelijke en landelijke gebieden vermindert.

Kortom

Om verkeerde beslissingen te voorkomen, is het belangrijk om de discussie met elkaar te blijven voeren. Betrek op tijd de juiste personen bij je toekomstverkenning. Zie dit proces als een open vorm van verkenning om jouw stakeholders over 50 jaar nog gelukkig te maken.

Erwin Rutgers

Erwin Rutgers

consultant - gebiedsontwikkeling